Liderët thonë se duhet zvogëluar dallimin e përfshirjes në politikë mes grave dhe burrave