Ibishi: FSK në tranzicion, ka nevojë që buxheti të rritet