Kastriot Tusha: Këngëtarët po imitojnë, jemi në fazën e majmunërisë