Kulturë

A janë “serbe” kishat serbe? Kritikë e një zgjedhjeje jo të zgjuar

 

Më 12 dhe 19 shtator kjo gazetë botoi një artikull dypjesësh të dr. Bedri Muhadrit, historian, mbi kishat dhe manastiret mesjetare në Kosovë. Mëton që botimi ishte jo i zgjuar dhe do të shpjegojë përse.

Nuk kam kompetencë për të shqyrtuar mëtimet e dr. Muhadrit për historinë e këtyre ngrehinave. Sidoqoftë, kritika ime kufizohet në përfundimet e tij dhe nuk kërkon asfarë përgënjeshtrimi të mëtimeve të atilla.