Arbëri

Moskompletimi i Bordit ndikon në zgjatjen e afatit të marrjes së vendimeve të OSHP-së

Moskompletimi i Bordit ndikon në zgjatjen e afatit të marrjes së vendimeve të OSHP-së
 

Janë bërë më shumë se dy vjet e gjysmë që kur Bordi i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) funksionon me vetëm tre, nga pesë anëtarë sa duhet të ketë. Sipas Ligjit të prokurimit publik, anëtarët e OSHP-së emërohen nga Kuvendi pas propozimit të Qeverisë, shkruan sot Koha Ditore.

Zyra për media e Kuvendit ka thënë se nuk kanë marrë propozime nga Qeveria, ndërkohë që nga Qeveria nuk kanë treguar se për çfarë arsyesh nuk kanë dërguar propozime në Kuvend për ta plotësuar këtë bord. Në OSHP kanë thënë se moskompletimi i Bordit është duke shkaktuar mbingarkesë në punën e tyre.