Vështrime

Dy pyetje për Gjykatën Speciale

Kam përshtypjen se debati për Gjykatën Speciale të Kosovës, të ashtuquajturat Dhoma të Specializuara kanë neglizhuar dy çështje, që duket se janë të dobishme të diskutohen.

Kam përshtypjen se debati për Gjykatën Speciale të Kosovës, të ashtuquajturat Dhoma të Specializuara kanë neglizhuar dy çështje, që duket se janë të dobishme të diskutohen.

E para lidhet me vetë gjykatën. Legjislacioni me të cilin qeveriset është miratuar gjatë viteve 2014-15. Kryeprokurori i saj është emëruar në dhjetor 2014. Selia është vendosur më 2016. Dhe është plotësisht operacionale prej qershorit 2017, kur rregullat e procedurave të saj u aprovuan më në fund. Çështja është pse nuk ka ngritur ende asnjë aktakuzë.