Vështrime

Dy luftëra dhe tri palë zgjedhje

Serbia hyn në zgjedhje jo me shpresë se do t’iu përshtatet politikisht Evropës dhe SHBA-së, por që zgjedhjet në BE dhe SHBA të prodhojnë politika që do t’i përshtaten Serbisë

1.

Si do të jetë jeta në Kosovë a në Ballkanin Perëndimor pas një viti? Ndoshta kështu mund të përgjithësohet pyetja e cila bëhet çdo ditë, prej kohësh, e kështu nja dyzet vjetët e kaluar, “a thua çka do të bëhet me Kosovën?”. Kam qenë gazetar i ri, i sapofilluar në punë e në mes të represionit ndaj Kosovës në Jugosllavinë socialiste, kur për herë të parë e dëgjova këtë dilemë kolektive. Dhe, tash, pas luftërave, protektoratit e administratave të ndryshme dhe zgjedhjeve, sërish ndjenja se gjërat nuk kanë arritur pikën e vet të rehatisë, të formuluara në të njëjtën pyetje dyzet vjet më pas.