Vështrime

Problemi i klimës në Evropë

Rruga më e kujdesshme do të ishte që blloku të lehtësonte kufizimet fiskale përmes një skeme të gërmimit të gjelbër ose të një skeme të borxhit të përbashkët, të mbështetur nga një marrëveshje për të rritur burimet e veta. Pa dyshim, një lëvizje e tillë do të rrezikonte të shkaktonte paqëndrueshmëri makroekonomike. Por do të ishte më pak e dëmshme sesa sakrifikimi i konkurrencës ose lënia e sistemit shumëpalësh të shkërmoqet

Ndërsa Evropa synon të bëhet kontinenti i parë në botë pa karbon, ajo duhet të kryejë një veprim delikat balancues. A mundet Bashkimi Evropian të transformojë ekonominë e tij duke rritur konkurrencën e tij? Dhe a mund t'i arrijë këto synime duke ruajtur statusin e saj si formësues i standardeve globale dhe duke iu përmbajtur parimeve të përgjegjësisë fiskale?

Përgjigjja për këto pyetje është një jo e fortë. Shkëmbimet janë të pashmangshme dhe identifikimi i koncesioneve të kërkuara për të arritur ekuilibrin e duhur mund të jetë më sfidues sesa mund të mendojnë politikëbërësit.