Vështrime

Debat në pakohë

Kurti thotë se deklarata e tij e pasqyron mendimin e tij për çështjen. Nuk e di, mbase edhe ashtu do të jetë, porse është deklaratë që shkon në kundërshti me Kushtetutën. Gjithashtu shkon kundër edhe Ligjit që e përcakton moshën madhore në 18 vjeç. Por shkon edhe kundër asaj që e ka deklamuar jo rrallë: mësimet e rilindësve për interesin kombëtar që qëndron para cilitdo interes tjetër. Shkon edhe kundër idesë së një shoqërie të barabartë, ku gratë do të duhej të ishin faktor po aq vendimmarrës sa edhe burrat, ndërkohë që me deklarata të tilla nuk është se jep shenja se duhet përkrahur emancipimin e mëtejmë të grave në Kosovë, duke pasur parasysh se edhe në këtë shekull, në Kosovë dominon patriarkati

Deklarata e javës, e muajit, a e vitit u dëgjua dje nga kryeministri Kurti: “Qëndrimi im është që nuk duhet të ketë ndalim të shamisë dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, por duhet të jemi të lirë, mirëpo gjithashtu kam thënë që mosha 16-vjeçare duhet të jetë pragu dhe moshën 16-vjeçare e shohim si prag për shumë gjëra të cilat kanë ndodhur dhe që do të duhej të ndodhin”.

Deklarata pasoi pasi u bë publike se ishin mbledhur mbi 18 mijë nënshkrime në peticionin për ndryshimin e udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, e i cili e ndalon bartjen e uniformës fetare në shkolla të mesme e të larta.