Vështrime

Ta jetosh ferrin!

Sigurisht se ditëve të fundit të gjithë keni qenë të informuar, në njërën apo tjetrën mënyrë, mbi motin tropikal që e goditi Britaninë e Madhe dhe një pjesë të Evropës. Apo, si në rastin tim, keni mundur që ta përjetoni atë në lëkurën tuaj. Ose edhe më keq, në bazë të parashikimeve për motin gjatë vikendit, temperaturat e tilla do të mund t’i përjetoni edhe në Kosovë.

Thonë se të gjitha gjërave të bukura u vjen një fund. Ashtu edhe ditarit tim në “Koha Ditore”, në të cilën e pata kënaqësinë dhe gjithsesi privilegjin që t’i shkruaj kolumnet e mia të rregullta për katër vjet rresht. Me gjithë insistimin e Flakës dhe të Agronit që t’i shkruaja kolumnet në “Koha Ditore”, unë disi isha skeptik dhe për një kohë i shmangesha përgjigjes. Ata besuan në mua, në kohën kur unë nuk besoja në veten time. Kur ajo gjë edhe filloi të ndodhte, isha skeptik se do të zgjaste më shumë se tre muaj. Por ja, kaluan katër vjet të plotë dhe mua vetëm më mbetet që t’i shpreh falënderimet e mia për bashkëpunimin aq profesional dhe korrekt me Flakën, Agronin, Valbonën, Brikendën, Elmazin, Nitën, Arbanën, dhe natyrisht me të gjithë juve, lexues të ditarit tim në “Koha Ditore”. Për lexuesit besnikë, Ditari i Një Ambasadori do të vazhdojë, por tashmë në një ambasadë të re... Mirë u lexofshim!

Sigurisht se ditëve të fundit të gjithë keni qenë të informuar, në njërën apo tjetrën mënyrë, mbi motin tropikal që e goditi Britaninë e Madhe dhe një pjesë të Evropës. Apo, si në rastin tim, keni mundur që ta përjetoni atë në lëkurën tuaj. Ose edhe më keq, në bazë të parashikimeve për motin gjatë vikendit, temperaturat e tilla do të mund t’i përjetoni edhe në Kosovë.

Në Londër, për herë të parë qysh se mblidhen të dhënat mbi temperaturat ditore, zhiva në termometër shënoi 40.3°C. Gjatë vikendit u shpall gjendje emergjente, për herë të parë në Britaninë e Madhe si pasojë e të nxehtit.