Vështrime

Kosova duhet të aplikojë për anëtarësim në BE

BE-ja ka shumë kërkesa ndaj Kosovës. Kosova mund ta ketë një për BE-në; kërkesën për anëtarësim. Nuk ka mënyrë tjetër për të testuar se sa vërtet BE-ja “garanton” perspektivën evropiane për Kosovën, nëse me perspektivë mendohet në anëtarësim. Kosova nuk duhet të dekurajohet nga porositë se “nuk janë reale gjasat për status kandidati”. Mund të mos duken reale në këtë moment dhe mund të mos e marrë statusin e kandidatit nëse aplikon. Por nëse nuk aplikon, gjasa nuk ka fare. Nëse për BE-në problem janë 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën si shtet, atëherë presioni duhet të drejtohet nga ato e jo ndaj Kosovës

BE-ja ka shumë kërkesa ndaj Kosovës. Kosova mund ta ketë një për BE-në; kërkesën për anëtarësim. Nuk ka mënyrë tjetër për të testuar se sa vërtet BE-ja “garanton” perspektivën evropiane për Kosovën, nëse me perspektivë mendohet në anëtarësim. Kosova nuk duhet të dekurajohet nga porositë se “nuk janë reale gjasat për status kandidati”. Mund të mos duken reale në këtë moment dhe mund të mos e marrë statusin e kandidatit nëse aplikon. Por nëse nuk aplikon, gjasa nuk ka fare. Nëse për BE-në problem janë 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën si shtet, atëherë presioni duhet të drejtohet nga ato e jo ndaj Kosovës

Institucionet e Bashkimit Evropian janë të njohura për kujdesin që kanë në përdorimin e gjuhës kur komunikojnë me publikun, por edhe kur shkëmbejnë qëndrimet me partnerët. Është një kujdes sa i kuptueshëm aq edhe tepër i kujdesshëm deri në kufirin e absurditetit. Dhe Kosova është një shembull i mirë se si në BE zbulojnë fjalë të ndryshme për të lënë mundësinë e interpretimeve të ndryshme, shpesh edhe të kundërta. Prej fjalisë së famshme se Kosova është rast “sui generis”, përmes “Marrëveshjes IBM” e deri te përdorimi tashmë bajat i frazave “partnerët nga Ballkani Perëndimor” dhe “perspektiva evropiane” apo “rrugëtimi përkatës evropian”.

Për njohësit e rrethanave në BE, një sjellje e tillë e institucioneve është e kuptueshme. Kur është thënë se Kosova është një “sui generis” (rast i veçantë), është menduar se shembujt nga pjesë të tjera të Evropës apo botës, ku popujt duan të drejtën për të krijuar shtet nuk mund të krahasohen me atë të Kosovës. Kur është përmendur marrëveshja mes “Prishtinës dhe Beogradit” për “IBM”, janë përdorur emrat e kryeqyteteve e jo të shteteve për shkak se as Serbia e as BE-ja nuk e trajtojnë Kosovën si shtet. Kur është përmendur marrëveshja “IBM”, pa e sqaruar se çfarë do të thotë kjo shkurtesë është menduar në “Menaxhimin e Integruar të Kufijve”, që në gjuhën angleze shkruhet si “Integrated Border Management” nga derivon edhe shkurtesa IBM. Por, pasi për Beogradin dhe 5 shtete të BE-së nuk ka kufij mes Kosovës e Serbisë, në anglisht IBM për qejfin e tyre mund të jetë edhe “Integrated Boundary Menagment”, që prapë mbulohet me IBM, por “Boundery” është më shumë si një lloj “vije administrative” sesa “kufij shtetërorë”.