Vështrime

Rrëfime të shkurtra e kalimtare të gjashtë ditëlindjeve jubilare e kalimtare

1.

Një kalim i shpejtë nëpër moshë

1.

Ditën që mbusha dhjetë vjet kuptova se duhej të ishte diçka e veçantë, sepse quhej jubilare.