Vështrime

Mësimet e Jezu Krishtit për Kishën dhe Kosovën

1.

Kisha ortodokse serbe ballafaqohet me një sfidë të njëjtë kudo, kontraktimin e marrëdhënieve me shtetet e dala nga zhbërja e ish-Jugosllavisë

1.

“Jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë“.