Vështrime

Çmimi i karbonit tani

Nuk është nevoja të thuhet se një iniciativë e përbashkët për çmimin e karbonit mes tre emetuesve kryesorë botërorë – Evropa, SHBA-ja dhe Kina – do të mund ta fuqizonte në mënyrë dramatike përpjekjen globale për t’i luftuar ndryshimet klimatike. Ne tanimë e dimë se vendosja e çmimit të karbonit është domosdoshmëri për përkrahjen e zotimeve të tanishme për neutralitetin e karbonit. Me anë të një kornize të qëndrueshme globale, që do ta mbushte boshllëkun në Marrëveshjen e Parisit, të gjitha copëzat do të mund të viheshin më në fund në vend për ta adresuar sfidën më të frikshme të njerëzimit

Nuk është nevoja të thuhet se një iniciativë e përbashkët për çmimin e karbonit mes tre emetuesve kryesorë botërorë – Evropa, SHBA-ja dhe Kina – do të mund ta fuqizonte në mënyrë dramatike përpjekjen globale për t’i luftuar ndryshimet klimatike. Ne tanimë e dimë se vendosja e çmimit të karbonit është domosdoshmëri për përkrahjen e zotimeve të tanishme për neutralitetin e karbonit. Me anë të një kornize të qëndrueshme globale, që do ta mbushte boshllëkun në Marrëveshjen e Parisit, të gjitha copëzat do të mund të viheshin më në fund në vend për ta adresuar sfidën më të frikshme të njerëzimit

Inaugurimi i presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden rastis vetëm një muaj pas përvjetorit të pestë të Marrëveshjes klimatike të Parisit, duke e profetizuar disi procesin e anashkaluar prej kohësh të luftës globale kundër ndryshimeve klimatike. Me gjithë përkushtimet e fundit politike nga emetuesit më të mëdhenj botërorë për jetësimin e neutralitetit të karbonit deri në këtë messhekull, bota ende nuk është vënë në shtegun e parandalimit të ngrohjes globale përtej pragut prej 2 gradësh Celsius – një cak ky që duhet të arrihet për t’i shmangur telashet masive për shoqëritë njerëzore.