Vështrime

Shteti që s’i dha pesë pare

Nuk ndieja frikë kur bashkë me katër kolegë të mi u patëm ballafaquar me rrezikun që të bëheshim imazhe të ballinës së “Kohës Ditore”. Ishte shkurti i vitit 1999, rreth mesnatës. Kishim kryer punën dhe njëri nga kolegët po na çonte nëpër shtëpi për t’i dërguar pastaj pausët e “Kohës Ditore” dhe “KD Times” në shtypshkronjë.

Nuk ndieja frikë kur bashkë me katër kolegë të mi u patëm ballafaquar me rrezikun që të bëheshim imazhe të ballinës së “Kohës Ditore”. Ishte shkurti i vitit 1999, rreth mesnatës. Kishim kryer punën dhe njëri nga kolegët po na çonte nëpër shtëpi për t’i dërguar pastaj pausët e “Kohës Ditore” dhe “KD Times” në shtypshkronjë.

Pika e territ. Njeri i gjallë përjashta. Papritmas dy drita të forta na u ndezën përpara. Ishim në një rrugicë andej kah Prishtina e vjetër. U ndalëm. Një gazikë e errët na zuri rrugën. Pritëm pak.