Vështrime

Bukuria që s’vret

Sot gjërat janë më ndryshe, në pamje po. Ta theksojmë, vetëm në pamje. Asgjë tjetër nuk ka ndryshuar...

Çfarë është bukuria? Mund të përgjigjemi me shumë epitete, por sërish nuk do të jenë të mjaftueshme. Koncepti i bukurisë është abstrakt, nuk ka një përkufizim të qëndrueshëm. Bukuria ndryshon në kohë e kjo vlen edhe për Zotin a për shenjtorët, shkruan Umberto Eco në librin Historia e bukurisë .