Vështrime

Kujtesa dhe tri mbresat e 2 Korrikut

Si sot më kujtohet 2 Korriku i vitit 1990, dita kur duke shkuar në punë, pashë se para Kuvendit të Kosovës kishte filluar grumbullimi i deputetëve për të mbajtur mbledhjen historike për shpalljen e Deklaratës Kushtetuese. Më kujtohet atmosfera e krijuar atë ditë nga pritja e gjatë e popullit shqiptar, nga shpresa se më në fund po realizohet ëndrra e tij dhe se Republika e Kosovës po bëhej realitet. Por, më kujtohet edhe atmosfera e tensionuar e krijuar nga ndjenja e një terrori të paralajmëruar nga ana e policisë serbe. Më kujtohet gëzimi dhe euforia që shpërtheu atë ditë nga përjetimi i ngjarjes historike, nga përjetimi i ndjenjës së mëvetësisë dhe i çastit të fillimit të një epoke të re në historinë e Kosovës. Mbresën e asaj dite, e ditëve dhe viteve që pasuan, nuk e harroj dot.

Për 30 vjet rresht, plot ngjarje tjera dramatike, heroike, e për fat të keq edhe tragjike, ndodhën në Kosovë. Për tri dekada rresht, shumë ngjarje dramatike dhe për fat të keq edhe ironike, ndodhën edhe në Universitetin e Prishtinës. Të gjithë e dimë se Kosova dhe Universiteti i Prishtinës kanë histori të përbashkët. Të gjithë e dimë se pa këtë Universitet nuk do të kishim shtet dhe po ashtu të gjithë e dimë se shteti dhe Universiteti, viteve të fundit, kanë problem serioze. Por, t’u kthehemi mbresave të 2 Korrikut.