Vështrime

Dalja nga kriza

Çkado që të ndodhë tani, kur pandemia të ketë kaluar, Kosova do të ketë nevojë për zgjedhje të reja që do të prodhojnë një Parlament të ri dhe një fitues zgjedhor, i cili do të duhet të krijojë një shumicë parlamentare të re, e cila më pas, diku në pranverën e vitit të ardhshëm, do të mund të zgjedhë një president të ri. Vetëm kështu do të mund të dilet nga kriza...

Kriza e fundit politike, e nxitur përmes mocionit të mosbesimit të Qeverisë në kohën e pandemisë COVID-19, nuk duket se do të zgjidhet lehtë dhe shpejt. Palë të ndryshme nga anë të ndryshme të barrikadave politike, e shohin zgjidhjen në mënyra të ndryshme, të kundërta me njëra-tjetrën.