Vështrime

Fundi i barazisë 20:20, fillimi i supernjeriut

Pse disa njerëz nesër do të (mund të) jenë më të mençur, më të bukur, më të shkathët, më të shëndoshë, dhe si kjo mund ta ndajë njerëzimin në kategorinë e supernjerëzve dhe njerëzve të tjerë? Dhe këtu nuk e kam fjalën për temën e ndonjë romani ose filmi të fantastikës shkencore. «Përzierja në punët e Zotit» tashmë po ndodh!.

20-20! DY NUMRA që shënjojnë barazinë e përkryer. Dy numra që e përsërisin vetveten dhe unë që e shikoj faqen e bardhë në kompjuter, që pret të mbushet me shkrimin e numrit festiv të KOHA Ditores.