Tech

COVID-19 dhe robotizimi po rrezikojnë me miliona vende pune

COVID-19 dhe robotizimi po rrezikojnë me miliona vende pune

Rreth 53 milionë vende të punës në Bashkimin Evropian është paraparë që të robotizohen deri në vitin 2030, gjë kjo që do të mund të përshpejtohej dukshëm në kohën e pandemisë së koronavirusit dhe për ç’arsye deri në rreth 20 për qind e fuqisë punëtore do të detyrohet t’i nënshtrohet procesit të përfitimit të aftësive dhe kualifikimeve të reja, ka treguar një studim i ri.

Të dhënat janë pjesë e rezultatit të hulumtimit të institutit global “McKinsey” rreth së ardhmes së punës në Evropë dhe ndikimit të COVID-19 dhe automatizimit në punësimet në BE.