Tech

Disa nga rreziqet e përdorimit të internetit

Disa nga rreziqet e përdorimit të internetit
 

Rreziqet nga përdorimi i internetit rriten sa më shumë që fëmijët shkathtësohen në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative.

Ata krijojnë një lloj pavarësie e cila mund të nxisë zbulimin dhe gjetjen e mjeteve dhe mënyrave të komunikimit dhe informacioneve në faqe të internetit që kanë përmbajtje të papërshtatshme për moshën e tyre, transmeton kosovapress.