SOT

Trajtimi dhe shkaqet e deformimeve të boshtit kurrizor

Trajtimi dhe shkaqet e deformimeve të boshtit kurrizor
 

Janë disa ushtrime që bëhen për ta trajtuar deformitetin e boshtit kurrizor, që njihet si skolioza.

Për të arritur deri te diagnostikimi i kësaj sëmundjeje patologjike, duhet bërë një kontroll diagnostik.