Shpallje të pavlefshme

Margarita (Nehat) Hasani shpall të pavlefshme diplomën bachelor Kolegjit të AAB të datës 28.1.2016 më numër të protokolit 101/0116 dega Psikologji Prishtinë.

Data e publikimit: 10.09.2020
Shpërndaje
Të tjera