NJOFTIM

Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë- Universiteti i Prishtinës njofton se më datë 18.05.2022 në orën 11:00, në lokalet e Fakultetit, dr.spec. Mirlinda Sopi mbron tezën e doktoraturës me titull “ Evaluimi klinik dhe biokimik i veprimit të dioda laserit në trajtimin jokirurgjik dhe kirurgjik të sëmundjeve parodontale”.

Teza e doktoraturës mbrohet para komisionit me këtë përbërje:

1. Prof.Ass.Dr. Violeta  Ukmata-Vula
2. Prof. Ass.Dr. Zana Agani
3. Prof.Dr. Adem Alushi

Ndërsa mentori i temës është Prof.Asoc.Dr. Ferit Koçani

Data e publikimit: 11.05.2022
Shpërndaje
Të tjera