Shpallje e pavlefshme

Ardita Berisha shpall të pavlevshme diplomën e bachelor Shkenca Ekonomike - drejtimi përkujdesje dhe mirëqenia e fëmijëve të Kolegjit AAB, Prishtinë.

Data e publikimit: 05.12.2021
Shpërndaje
Të tjera