Kulturë

Vepra arti nga algoritmet e inteligjencës artificiale

 

Një galeri në Madridit ekspozoi një sërë veprash arti abstrakte me ngjyra të ndezura. Por ato nuk janë realizuar nga një artist njerëzor - ato janë vepra të një sistemi artificialisht inteligjent të quajtur “Botto”. “Botto” u ndërtua nga një grup inxhinierësh dhe artistësh ndërkombëtarë.

Sistemi përdor algoritme për të analizuar miliona vepra arti dhe më pas i realizon veprat e veta.