Kulturë

“MoMA” shqyrton rolin e arkitekturës në racizmin sistemik

“MoMA” shqyrton rolin e arkitekturës në racizmin sistemik
Muzeu i Artit Modern (MoMA) në New York tani po shqyrton qasje të ndryshme në zhvillimin e arkitekturës për të adresuar këto padrejtësi përmes ekspozitës “Rindërtimet: Arkitektura dhe njerëzit me ngjyrë në Amerikë”, duke theksuar çekuilibrat që

Qytete të tëra në SHBA ishin veçuar qëllimisht me dekada si pjesë e legjislacionit të Jim Crow pas përfundimit të Luftës Civile. Para kësaj koncepti i "lagjeve të skllevërve" reflektonte abuzimin shekullor dhe shtypje në botën e re. Dhe madje edhe në të tashmen ka raste të panumërta gjatë planifikimit arkitekturor të qytetit ku njerëzit me ngjyrë renditen si qytetarë të klasës së dytë që jetojnë në shekullin XXI.

 

Qytete të tëra në SHBA ishin veçuar qëllimisht me dekada si pjesë e legjislacionit të Jim Crow pas përfundimit të Luftës Civile. Para kësaj koncepti i "lagjeve të skllevërve" reflektonte abuzimin shekullor dhe shtypje në botën e re. Dhe madje edhe në të tashmen ka raste të panumërta gjatë planifikimit arkitekturor të qytetit ku njerëzit me ngjyrë renditen si qytetarë të klasës së dytë që jetojnë në shekullin XXI.

Muzeu i Artit Modern (MoMA) në New York tani po shqyrton qasje të ndryshme në zhvillimin e arkitekturës për të adresuar këto padrejtësi përmes ekspozitës “Rindërtimet: Arkitektura dhe njerëzit me ngjyrë në Amerikë”, duke theksuar çekuilibrat që "janë ngulitur në pothuajse çdo aspekt të dizajnit të Amerikës”, sipas organizatorëve të ekspozitës.