Kulturë

Vjedhja e përsëritur e veprave të artit

Vjedhja e përsëritur e veprave të artit

Vepra “Two Laughing Boys with a Mug of Beer” e artistit Frans Hals, e realizuar rreth vitit 1626, është vjedhur së fundi për herë të tretë gjatë këtyre viteve, që e bën atë veprën e fundit të njohur që bëhet viktimë e vazhdueshme e hajdutëve. Por, kur është jashtëzakonisht e vështirë për të shitur një vepër kaq të njohur edhe në tregun e zi, kush do të rrezikonte duke vënë si cak një pikturë të tillë dhe pse do ta bënte këtë?

Vjedhja e fundit e kësaj pikture ka ndodhur në fund të gushtit. Vepra ishte vjedhur nga Muzeu “Hofje van Mevrouw van Aerden” në Leerdam, në perëndim të Holandës, në një bastisje që bënë hajdutët duke hyrë me forcë nga pjesa e prapme e ndërtesës. Ishte vjedhur edhe më herët nga muzeu, në vitin 1988 dhe në vitin 2011, në të dyja rastet bashkë me veprën tjetër të shekullit të 17-të “Forest View with Flowering Elderberry” të Jacob van Ruisdael.