Kosovë

Kërkohet më shumë siguri për nxënësit e komuniteteve joshumicë në Prizren

 

Anëtarët e Komitetit për Komunitete në Prizren kanë vlerësuar se arsimi parauniversitar në gjuhët e komuniteteve joshumicë në këtë komunë përballet me telashe të shumta. Në këtë kuadër, si kërkesë kryesore është veçuar nevoja për shtimin e sigurisë për nxënësit, sidomos në shkollat e mesme të larta.

Para drejtoreshës së Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj, ata kanë përmendur sfidat lidhur me regjistrimin e nxënësve, punësimin e mësimdhënësve nga radhët e komuniteteve joshumicë, mësimnxënien e pamjaftueshme të gjuhës shqipe, nevojën për depolitizimin e udhëheqjes së shkollave, mungesën e koordinatorit për mësimin në gjuhën boshnjake, etj.