Kosovë

LDK-ja e LVV-ja përplasen për raportin financiar në Podujevë

 

Derisa kuvendarët nga radhët e LDK-së e kanë kritikuar qeverisjen e LVV-së në Podujevë për keqplanifikim e keqmenaxhim, shkaku i mbetjes së 900 mijë eurove suficit nga mjetet e grantit qeveritar, në partinë në pushtet kanë thënë se buxheti i vitit 2021 është planifikuar nga ish-Qeveria e LDK-së dhe se suficiti është për 2.5 herë më i vogël sesa ai i një viti më herët

Lidhja Demokratike e Lëvizja Vetëvendosje në Podujevë janë përplasur për raportin vjetor financiar për vitin 2021. Këshilltarët e partisë opozitare (LDK) e kanë akuzuar pushtetin e Vetëvendosjes për keqplanifikim e keqmenaxhim të parasë publike, tek kanë folur për suficitin që i ka mbetur kësaj komune në vitin e kaluar. Ndërkohë, zyrtarë të ekzekutivit lokal kanë thënë se sa i përket keqplanifikimit, një gjë e tillë paraqet vetëkritikë të LDK-së, pasi buxhetin për vitin 2021 e kishte miratuar pikërisht kjo parti. Ndërkohë, për suficitin kanë thënë se është 2.5 herë më i vogël sesa suficiti i një viti më herët, kur kishte qeverisur LDK-ja.

“Nga buxheti i paraparë që ka qenë 25.080.126 euro, janë shpenzuar 22.218.657 euro, do të thotë kemi një shumë prej afro tre milionë eurosh suficit, të pashpenzuara ose të keqmenaxhuara nga ekzekutivi i Komunës për vitin 2021. Nga buxheti i alokuar për vitin 2021 kanë mbetur këto mjete të pashpenzuara: nga granti qeveritar 911.871 euro, nga të hyrat vetjake kanë mbetur 674.948 euro, nga donatorët e brendshëm 148.830euro dhe nga financimi nga huamarrjet për klauzolën e investimeve 1.125.298 euro”, ka thënë Qëndrim Softolli, këshilltar komunal i LDK-së. “Pra, mjetet e ndara nga granti qeveritar, në shumë prej afro një milion eurosh, kthehen në thesar, si rezultat i keqmenaxhimit. Nga të hyrat vetjake, afro 700.000 euro, të cilat nuk arritën t’i menaxhojnë në mënyrën e duhur. Te shpenzimet për subvencione dhe transfere kemi një shumë rreth 200.000 euro të pashpenzuara, te shpenzimet kapitale kemi mbi 800.000 euro të pashpenzuara”.