Kosovë

Jetesa në Dërmjak

Vetëm 3 kilometra larg qytetit të Hanit të Elezit, gjendet fshati Dërmjak. E i tërë fshati po menaxhohet nga vetëm tri familjet e mbetura këtu, ajo e Muharremit, Sejdiut dhe Baki Currit. Fshati i takon mënyrës së jetesës në kohën e lashtë. Madje edhe familjet që qëndrojnë këtu kanë shtëpi të vjetra.

Kryeplaku i fshatit tashmë i kalitur me kushtet që ofron Dërmjaku, dëshirë të vetme ka që pasardhësit të mos humbin gjurmët familjare, raporton KOHA