Botë

Lufta “për ta çliruar” flamurin aborigjin

Lufta “për ta çliruar” flamurin aborigjin

Një shenjë me ngjyrë që përfaqëson njerëzit. I kuq për lidhjet e tyre me tokën. Një rreth i verdhë në mes për diellin.

Ky është dizajni i flamurit aborigjin, që është parë nëpër tërë Australinë, mbi ura dhe ndërtesa, vizatuar në mure e printuar në bluza.