Arbëri

Ndëshkohen nxënësit që u zunë duke kopjuar në Testin e Arritshmërisë

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar për procesin e pjesës së dytë të Testit të Arritshmërisë.

Në bazë të raportit të nxjerrë nga informatat e mbledhura në terren, MASHTI tha se është vërejtur një avancim në procesin e administrimit të pjesës së dytë të testit të mbajtur më 14 qershor 2022.