Arbëri

BQK-ja ia revokon licencën siguruesit “Kosova e Re”

 

Banka Qendrore e Kosovës ka marrë vendim që siguruesit “Kosova e Re” t’i revokohet licenca e lëshuar nga Autoritetit Bankar dhe i Pagesave të Kosovës, paraardhëse ligjore e BQK-së.

Vendimi, sipas BQK-së, është marrë për shkak të vështirësive financiare të “Kosovës së Re” në përmbushjen e kërkesave ligjore, sa i përket mjaftueshmërisë së kapitalit, aftësisë paguese – solvencës dhe aseteve në mbulim të provizioneve teknike.