Arbëri

LIMAK, kundërligjshëm mban pozitën e koordinatorit të fluturimeve

 

Udhëheqja e pozitës së koordinatorit të orareve të fluturimeve në Aeroportin e Prishtinës, sipas Rregullores mbi rregullat e përbashkëta për alokimin e sloteve në aeroportet e vendosura në Kosovë i takon Ministrisë së Infrastrukturës.

Mirëpo, që nga koncesionimi i Aeroportit të Prishtinës më 2010, KOHA ka marrë vesh se këtë pozitë e menaxhon konsorciumi “Limak”.