Arbëri

MAP-i planifikon që nëpunësve civilë t’u shtohen edhe dy ditë në pushimin vjetor

MAP-i planifikon që nëpunësve civilë t’u shtohen edhe dy ditë në pushimin vjetor

Nga 18 ditë pushim në vit sa kanë pasur zyrtarët publikë deri më tani, me rregulloren e re të Ministrisë së Administratës Publike (MAP), parashihet që zyrtarët publikë të pushojnë 20 ditë pune në vit. Drafti i Rregullores për orarin e punës dhe pushimet e zyrtarëve publikë, që ka dalë në konsultim të martën, pritet që të shfuqizojë Rregulloren më numër 2010/5 për Orarin e Punës dhe Rregulloren më numër 2011/6 për pushimet e nëpunësve civilë. Kufizimet, që janë të vendosura në këto dy dokumente, janë bartur në një dokument të vetëm me disa ndryshime.

Njëri prej ndryshimeve që ka ndodhur është në llogaritjen e ditëve të pushimit, shkruan sot “Koha Ditore”.