GLPS: Rregullorja e KPK-së për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit është kundërkushtetuese Foto: Koha / ilustrim

GLPS: Rregullorja e KPK-së për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit është kundërkushtetuese

21 August 2019 17:52

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka reaguar në lidhje me miratimin e Rregullores së Këshillit Prokurorial të Kosovës për zgjedhjen e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Kosovës, për shkak se, sipas GLPS-së, ajo është nxjerrë në shkelje flagrante të parimeve fundamentale kushtetuese.

Rrjedhimisht, GLPS i kërkon KPK-së që të anulojë Rregulloren në fjalë dhe ta sjellë atë në përputhje me standardet fundamentale kushtetuese.

“Drejtësia Sot” (platformë e Grupit për Studime Juridike dhe Politike) thekson se mënyra e zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve – siç është përcaktuar në këtë Rregullore të sapo-miratuar – lë hapësirë të gjerë abuzimi me kandidaturat, dhe nuk respekton parimin e barazisë para ligjit, sigurisë juridike, meritës së përzgjedhjes dhe kompetencës ekskluzive të KPK-së për të konsideruar dhe refuzuar çdo kandidat që konkurron për një pozitë të tillë në mënyrë shteruese.

“Ne vlerësojmë që me formulën aktuale të Rregullores, Paneli Vlerësues okupon kompetenca që në mënyrë origjinale, sipas kushtetutës dhe ligjit për KPK-në, i përkasin vetëm KPK-së. Një formë e tillë e vendimmarrjes ka qenë e shpallur si kundërkushtetuese qartazi në rastin ‘Daka’ (KI34/17), të shpallur nga Gjykata Kushtetuese, sa i përket standardeve kushtetuese që lidhen me emërimet e zyrtarëve të lartë në sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Për më tepër, siç e kemi potencuar në mënyrë të vazhdueshme pranë KPK-së, një formë e tillë e hartimit të një Rregulloreje që përcakton formulën e përzgjedhjes së Kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive në Republikën e Kosovës, duhej të ishte hapur për konsultim të gjerë publik, e jo të rezultonte me një dispozitë që nuk ngjason as afërsisht me versionin e nxjerrë në konsultim publik javë më parë”, thotë GLPS, duke shtuar se “futja e disa elementëve të tillë siç është përqindja (3%) si kriter për eliminimin e kandidatëve prej votimit në Këshill është tërësisht absurde, e paparë në praktikat në ndonjë vend tjetër demokratik, dhe tërësisht e drejtuar që mundësia e eliminimit të dikujt të bëhet e mundshme falë një teknike numerike të ngushtë (‘3%’-shi)”, raporton Koha.net.

“3%-shi është instrument i drejtpërdrejtë që mund të shfrytëzohet nga një minorancë anëtarësh të KPK-së (pesë anëtarë) për ta paracaktuar fituesin në procesin përzgjedhës. Një gjë e tillë është tërësisht kundër vlerave esenciale të një sistemi të pavarur, paanshëm dhe meritokratik të drejtësisë”, ka theksuar GLPS-ja.

Në anën tjetër, “Drejtësia Sot” thotë se klauzola e konfliktit të interesit e mbetur në Rregullore është larg kërkesës së tyre minimale, përkatësisht dështon që të përfshijë gamën e gjerë të situatave të papërshtatshme që i parashikon Ligj për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.

“Të tilla situata siç janë në rastet e ‘personave të besueshëm’, ‘situatës së cenimit të paanshmërisë dhe objektivitetit të vendimmarrjes’, apo ‘ndikimit jo-të-drejtpërdrejtë’, dhe shumë situata të tjera, janë përjashtuar nga përmendja në Rregullore. Rikujtojmë që konflikti i interesit dhe situatat e papajtueshmërisë nuk mund të reduktohen vetëm në ‘marrëdhënie familjare apo financiare’, apo në situatën e ‘vetëvlerësimit’ të konfliktit të interesit nga një anëtar i KPK-së, siç ka mbetur në versionin e miratuar të Rregullores”, thotë GLPS.

Prandaj, GLPS i kërkon KPK-së që të anulojë Rregulloren në fjalë dhe ta sjellë atë në përputhje me standardin e vendosur nga Gjykata Kushtetuese në rastin ‘Daka’.

“Në rast që KPK nuk ndërmerr një hap të tillë, GLPS i kërkon Avokatit të Popullit që të dërgojë Rregulloren për rishikim kushtetues pranë Gjykatës Kushtetuese, për shkak që ajo shkel parimin e barazisë para ligjit, meritës, dhe sigurisë juridike, në të njëjtën përmasë sikur në rastin ‘Daka’”, ka përfunduar GLPS.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme