Arbëri

PDK e kënaqur me trajnimet nga NDI-ja

PDK e kënaqur me trajnimet nga NDI-ja

“Gjykuar sipas rezultateve dhe informatat që kemi nga Kuvendet e nëndegëve, pozicioni i gruas pas përfundimit të procesit zgjedhor do të jetë edhe më i fuqishëm brenda strukturave të partisë. Ky realitet, gjithsesi se do të reflektojë edhe në jetën institucionale”, theksoi Bajrush Xhemajli.

Instituti Nacional Demokratik (NDI), me eksperten amerikane të fushës së komunikimit dhe të folur para publikut, Jen Krim, sot ka mbajtur trajnim me Gruan Demokratike të Kosovës, me temën “Komunikimi dhe të folurit para publikut”.