Zgjedhjet 2019

DnV: Vendimi i Supremes i zbatueshëm por jo i drejtë

Foto: Koha
Foto: Koha/Ilustrim
 

Demokracia në Veprim (DnV) thotë se ka ndjekur të gjitha zhvillimet lidhur me pakot me fletëvotime të supozuara, të cilat kanë ardhur me vonesë nga diaspora.

“DnV njeh dhe respekton maksimalisht të drejtën universale të të gjithë qytetarëve të Kosovës për të zgjedhur, në këtë rast qytetarëve me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit. Mirëpo, kjo e drejtë duhet të ushtrohet duke respektuar procedurat dhe afatet ligjore të përcaktuara në kuadër të legjislacionit zgjedhor”, thuhet në reagim.