Vështrime

Këshillat nga Ungjilli i Diplomacisë

Nëse do të ekzistonte diçka sikur Ungjilli i Diplomacisë, atëherë këshilla e parë e këtij libri të shenjtë do të ishte “Nganjëherë vetëtakimi është qëllimi i takimit”. Kësisoj, pak a shumë do të jetë edhe takimi i parë i Komunitetit Politik Evropian që mbahet sot në Pragë.

Rrethanat e sotme unike në kontinentin e Evropës kërkojnë bashkëpunim më të afërt të shteteve respektive. Kërkojnë esprit de corps evropian për t’i bërë ballë Rusisë. Në këtë sfond, pesë vjet nga sot, takimi i sotëm i Komunitetit Politik Evropian mund të shihet si pikë kthese historike apo mund të jetë histori e harruar

Nëse do të ekzistonte diçka sikur Ungjilli i Diplomacisë, atëherë këshilla e parë e këtij libri të shenjtë do të ishte “Nganjëherë vetëtakimi është qëllimi i takimit”. Kësisoj, pak a shumë do të jetë edhe takimi i parë i Komunitetit Politik Evropian që mbahet sot në Pragë.

Ideja e Komunitetit u lansua në maj të këtij viti nga presidenti Macron gjatë fjalimit të tij në Parlamentin Evropian. Ai tha: “Komuniteti do të bashkonte Evropën, duke e respektuar gjeografinë, mbi themelet e vlerave tona të përbashkëta, me qëllimin e ruajtjes së unitetit të kontinentit, fuqinë dhe ambiciet tona për integrim”. Si e tillë, ideja nuk është tërësisht e re. Edhe pse vetë presidenti Macron në fjalimin e tij iu referua idesë së presidentit Miterand, ideja në fakt është edhe më e vjetër dhe na kthen te presidenti De Gaullë, i cili më 1949 ka folur për “Konfederatën e popujve evropianë” dhe përpjekjet e tij personale për negocimin e Traktatit (të dështuar) për Komunitetin Politik Evropian. Sidoqoftë, përderisa ideja nuk është e re, rrethanat e sotme janë të reja. Kjo është edhe arsyeja përse për dallim nga herët e kaluara, aleatët evropianë kanë shfaqur mbështetjen. Në këtë drejtim, janë së paku tri arsye që krijojnë një moment unikal për ngritjen e Komunitetit Politik Evropian.