Vështrime

Për boksin që e duam dhe pak e kuptojmë

Boksi profesional, si një prej sporteve më përfituese dhe më të çrregullta, ofron shumë mundësi. Por, do të vazhdojë të mbetet i paqartë. Prandaj, ne që e duam boksin do të vazhdojmë të mos e kuptojmë plotësisht atë. Dhe, kjo nuk do të ndryshojë

Nuk është rastësi që Florian Marku aktualisht është prej sportistëve më të përfolur shqiptarë. Edhe prej më të famshmëve dhe më të pëlqyerve po ashtu.

Shqiptarët e duan boksin. Shumë madje. Si te popujt e tjerë, një pjesë e shqiptarëve - që duket se nuk është e madhe - boksin nuk e llogarisin sport. E shohin shumë të dhunshëm dhe jo në përputhje me qëllimin që sporti duhet ta ketë për ndërtim të duhur psiko-fizik të njeriut.