Vështrime

Vragët emocionale të inflacionit

Deri në këtë vit, inflacioni në ekonomitë e përparuara, si në SHBA e Mbretëri të Bashkuar, kishte qenë aq i ulët për kaq shumë kohë, saqë duhej të ishte në moshën e mesme për ta kujtuar se si është të jetosh në kohë të rritjes së çmimeve. Ishte keq. Inflacioni vjetor i çmimeve të konsumit në SHBA e arriti kulmin prej 13.5 për qind në vitin 1980, teksa në Mbretërinë e Bashkuar, arriti në 24.2% në vitin 1975 dhe, pas një rënieje, u rrit përsëri në 18% në vitin 1980.

Mirëpo, numrat kryesorë nuk shpërfaqin pasojat e inflacionit të lartë. As edhe vlerësimi i arsyetuar ekonomik i kostove të tij, duke përfshirë shtrembërimet që lindin kur rritja e çmimeve ndërvepron me sistemin e taksave, erozionin e kursimeve të familjeve ose efektin e pasigurisë që rezulton në investime dhe rritje.