Vështrime

Kërcënimi i eunukëve (1)

Javën e kaluar kam shkruar për rëndësinë e mandarinëve si gur-themel i shtet-ndërtimit dhe gardianë të interesit publik. Në anën e kundërt të tyre janë eunukët. Në pak fjalë eunukët janë persona të cilët vendosin interesin e “shefit” para interesit të shtetit, servilizmin para karakterit dhe manipulimet para kompetencës. Së fundi në Washington gjatë presidencës Trump ata kanë marrë titullin famëkeq “enablers”, ndërsa këtu te ne vijnë nën epitete të ndryshme: ministër, deputet, analist, portal, ekspert, këshilltar i brendshëm, këshilltar i jashtëm, etj. Titujt i kanë të ndryshëm, por rolin e njëjtë: lojalitetin pakurrizor ndaj shefit. Por para se të flasim për eunukët e sotëm, një intermezo për historinë e shkurtër të eunukëve.

Nga shembja e dinastive perandorake kineze dhe presidenca Trump kuptojmë rrezikun që i kanoset vendit nga personat të cilët vendosin interesin e “shefit” para interesit të shtetit, servilizmin para karakterit dhe manipulimet para kompetencës

Javën e kaluar kam shkruar për rëndësinë e mandarinëve si gur-themel i shtet-ndërtimit dhe gardianë të interesit publik. Në anën e kundërt të tyre janë eunukët. Në pak fjalë eunukët janë persona të cilët vendosin interesin e “shefit” para interesit të shtetit, servilizmin para karakterit dhe manipulimet para kompetencës. Së fundi në Washington gjatë presidencës Trump ata kanë marrë titullin famëkeq “enablers”, ndërsa këtu te ne vijnë nën epitete të ndryshme: ministër, deputet, analist, portal, ekspert, këshilltar i brendshëm, këshilltar i jashtëm, etj. Titujt i kanë të ndryshëm, por rolin e njëjtë: lojalitetin pakurrizor ndaj shefit. Por para se të flasim për eunukët e sotëm, një intermezo për historinë e shkurtër të eunukëve.

***