Vështrime

Fontanë dëshirash

Javën vazhdoi ta shënonte hulumtimi i jashtëzakonshëm i Saranda Ramajt për keqpërdorimin e mjeteve të Fondit për shërim jashtë vendit, sikurse edhe momenti i ri: ai i referimeve të pacientëve nëpër klinika private për shkak të kinse prishjes së aparaturës në QKUK.

Përditë po bëhet më vështirë të jetohet në këtë vend. Trashëgimia e keqe e ndërtuar në dy dekadat e fundit është fakt i pamohueshëm. Porse edhe orientimi i paqartë dhe i pastrukturuar drejt një ndryshimi cilësor të asaj që kemi sot, është gjithashtu fakt. Të kërkosh të jetohet me dinjitet nuk është fontanë dëshirash

Javën vazhdoi ta shënonte hulumtimi i jashtëzakonshëm i Saranda Ramajt për keqpërdorimin e mjeteve të Fondit për shërim jashtë vendit, sikurse edhe momenti i ri: ai i referimeve të pacientëve nëpër klinika private për shkak të kinse prishjes së aparaturës në QKUK.

Pas dhjetë ditësh publikimi rrëfimesh e faktesh, u bë e gjallë Qeveria e cila paralajmëroi se “... do ta bëjë aktivizimin e të gjithë mekanizmave të vet e ofrim të bashkëpunimit për organet e drejtësisë që të hetohen rastet e dyshimeve për abuzime me fondet e Programit të Trajtimit Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike”. Gjithashtu ka thënë se abuzimet e së kaluarës do të hetohen teksa është zotuar se Fondi do t’i kthehet normalitetit.