Vështrime

Vrasja e dytë e Baba sheh Myhedin Shehut

1.

Presidenti serb e dekoroi një vrasës dhe një këngë për një qytezë dhe një luftë që nuk po përfundon

1.

Në korrik të vitit 1998 kam qenë në Rahovec dhe vinte erë frike, dëgjohej boshllëku i madh i heshtjes së përgjithshme që lë frika dhe parandihej që të nesërmen do të ketë sërish frikë.