Vështrime

A është financimi klimatik flluskë e radhës?

Siç ka paralajmëruar me mençuri Mark Twain: “Nuk të vret ajo që nuk e njeh; është ajo që e dini se nuk është kështu”. Financimi privat i klimës mund të jetë flluska tjetër financiare – dhe bota duhet të zgjohet nga rreziku

Në vitet e fundit, posaçërisht pas Konferencës së fundit të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (COP26) në Glasgou, investitorët privatë kanë parë një mundësi për të ushqyer transicionin e trazuar të vendeve në zhvillim drejt emetimeve zero të dyoksidit të karbonit. Në fund të fundit, nëse themeluesi i BlackRock, Larry Fink, dhe aktivistja për klimën, Greta Thunberg mund të gjejnë kauzë të përbashkët, atëherë këndvështrimi joshës i ofruar nga William Blake - "Gjëra të mëdha bëhen kur takohen burrat dhe malet" - del në pah.

Optimizmi kokëfortë reflektohet në shifra. Menaxherët e aseteve mendojnë se dhjetëra triliona dollarë, kryesisht në formën e financave të gjelbra, mund të jenë në dispozicion për huadhënie mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG). Ish-guvernatori i Bankës së Anglisë, Mark Carney, ka pretenduar se ka mobilizuar 130 trilionë dollarë për të ndihmuar në financimin e transicionit zero. 100 miliardë dollarë në vit në financimin e klimës që vendet e pasura premtuan t'i japin botës në zhvillim në COP15 në 2009 - një premtim që mbetet i paplotësuar - ka filluar të duket si ndryshim i madh për nga krahasimi.