Vështrime

Mëkati më i madh, solidarizimi me injorancën

Motoja e gabuar - nëse i padituri nuk arrin të ngjitet tek unë, atëherë unë do të zbres tek ai

Me apo pa qëllim, në fundvit Qeveria na solli “ekspertin gjerman” për të parë se ku qëndron problemi me turbinën e termocentralit “Kosova B”. Herë u tha se ai ka mbërritur këtu për të zbuluar shkaktarin/ët, e herë se ai, duke përfaqësuar prodhuesin e pajisjes nuk do t’i ndotë duart, por do të monitorojë procesin e riparimit, që do të bëhet nga “ekspertët kosovarë”.

Cilado që të jetë puna e tij (hetuese apo asistencë profesionale), përfshirja në ekspertizë ngre dy dilema – a është faktori njeri shkaktar i defektit, ashtu siç ngritën dyshime edhe zyrtarët e lartë të Qeverisë, apo kemi vërtet mungesë të ekspertëve për një sektor që është menduar se - edhe kemi traditë në këtë industri e edhe kapacitetet profesionale e shkencore.