Vështrime

Aut Viam Inveniam aut faciam!*

Një thënie e vjetër latine thotë: "Aut viam inveniam aut faciam", që në përkthim do të thoshte: "Unë ose do ta gjej mënyrën ose do ta ndërtoj atë". Këtë qasje do ta prisja nga Qeveria në këto kohë të vështira dhe dëshpëruese. E kam thënë disa herë deri më tani, kjo nuk është koha e drejtimit të gishtit të fajësisë ndaj askujt, fajin e kemi të gjithë, i madh e i vogël. Mirëpo pritshmëritë e mia janë ato që Qeveria ta ndërtojë mënyrën dhe ta ndryshojë qoftë edhe paradigmën të cilën ne e kemi mbi të qeverisurit. Duhet kërkuar ndihmë brenda nesh dhe petkat e animet partiake tash as nuk na kryejnë ndonjë punë e as që na duhen

Një thënie e vjetër latine thotë: "Aut viam inveniam aut faciam", që në përkthim do të thoshte: "Unë ose do ta gjej mënyrën ose do ta ndërtoj atë". Këtë qasje do ta prisja nga Qeveria në këto kohë të vështira dhe dëshpëruese. E kam thënë disa herë deri më tani, kjo nuk është koha e drejtimit të gishtit të fajësisë ndaj askujt, fajin e kemi të gjithë, i madh e i vogël. Mirëpo pritshmëritë e mia janë ato që Qeveria ta ndërtojë mënyrën dhe ta ndryshojë qoftë edhe paradigmën të cilën ne e kemi mbi të qeverisurit. Duhet kërkuar ndihmë brenda nesh dhe petkat e animet partiake tash as nuk na kryejnë ndonjë punë e as që na duhen

Fatkeqësisht vazhdimi i Ditarit tim do të jetë vazhdimësi e zymtësisë nga aty ku e lashë herën e fundit.

Varianti Delta i COVID-it ka filluar të bëjë hatanë e vet në hezin e plotë, në veçanti në Kosovë.