Vështrime

Mobilizimi i qyteteve në bashkëpunim me qytetarët

Duhet ta mbajmë në mend këtë mësim, kur përballemi me probleme të tjera të tilla, si ndryshimi klimatik dhe padrejtësia socio-ekonomike. Përderisa mijëra njerëz të dëshpëruar u janë drejtuar qeverive të tyre lokale për t’i mbështetur financiarisht, janë zbuluar papërshtatshmëritë e rrjeteve të sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara

“Qytetet e kanë aftësinë të sigurojnë diçka për të gjithë”, kishte thënë dikur urbanisti amerikan Jane Jacobs, “vetëm sepse, dhe vetëm kur krijohen nga të gjithë”.

Sot duhet ta zbatojmë atë fragment mençurie në politikëbërjen pas pandemisë COVID-19. Nëse rimëkëmbja nga pandemia nuk ndihet në vendet ku njerëzit jetojnë, nuk do të jetë sukses dhe nuk do t’i trajtojë pabarazitë dhe padrejtësitë themelore që qëndrojnë në zemër të kësaj krize.