Vështrime

Peshkopi dhe baca Adem

1.

Një rrëfim për Kishën dhe shtetin

1.

Peshkopi Artemije dhe baca Adem ishin fizikisht pothuajse të së njëjtës gjatësi dhe tashmë mund të konstatohej me saktësi të fjalëpërfjalshme se mund ta shikonin njëri-tjetrin sy më sy, pa e ngritur apo ulur kokën.