Vështrime

Kriminelët nuk dënohen me defilime nëpër varreza

Pushtetarët e rinj duhet të kuptojnë një gjë: sa më shumë që flasin fjalë të serta (“do ta padisim Serbinë për gjenocid”), aq më shumë do të ketë publiku të drejtë që nesër t’i ballafaqojë me këto përbetime. Është shumë e qartë që Kosova juridikisht nuk ka të drejtë tani për tani dhe me gjasë nuk do të ketë të drejtë edhe shumë vjet të dorëzojë padi kundër Serbisë për shkak se nuk është anëtare e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë OKB-në. Andaj çdo politikan që shfaqet gjatë fundjavës nëpër memorialë dhe bën këso premtimesh fluturuese vepron në mënyrë të papërgjegjshme.

Krimet e luftës nuk parashkruhen. Andaj për Kosovën është më e rëndësishme që politikanët të punojnë në forcimin e mekanizmave juridikë për të ndjekur kriminelët e luftës dhe jo të bërtasin me ton populist se “do ta padisim Serbinë për gjenocid”. Për këtë duhet krijuar ekipe profesionistësh të shkathët dhe duhet angazhuar ekspertë ndërkombëtarë. Kjo punë s’bëhet për një ditë, sepse Kosova nuk është ende pjesë e shumë organizatave ndërkombëtare. Rrjedhimisht, pushtetarët e rinj duhet të lënë fjalimet para varreve të viktimave dhe familjarëve të tyre dhe t’i rreken punës

Pushtetarët e rinj duhet të kuptojnë një gjë: sa më shumë që flasin fjalë të serta (“do ta padisim Serbinë për gjenocid”), aq më shumë do të ketë publiku të drejtë që nesër t’i ballafaqojë me këto përbetime. Është shumë e qartë që Kosova juridikisht nuk ka të drejtë tani për tani dhe me gjasë nuk do të ketë të drejtë edhe shumë vjet të dorëzojë padi kundër Serbisë për shkak se nuk është anëtare e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë OKB-në. Andaj çdo politikan që shfaqet gjatë fundjavës nëpër memorialë dhe bën këso premtimesh fluturuese vepron në mënyrë të papërgjegjshme.

Kriteret për të dënuar një shtet për gjenocid janë ekstrem rigoroze. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës mezi është shpallur masakra e Srebrenicës si gjenocid. Nuk është shpallur gjenocid rrethimi trevjeçar i Sarajevës (mbi 11 mijë të vdekur, pra se në tërë Kosovën), as nuk është shpallur gjenocid terrori serb në shumë komuna të Bosnjës, për shembull në Prijedor (me 3000 viktima).