Vështrime

Subvjedhcionet

Nuk e di a është duke ndodhur vetëm me mua, por me gjithë ditët thuajse identike në këtë kohë pandemie dhe karantine, këta dy muajt e parë të vitit 2021 fluturuan para syve.

Kjo tema e subvjedhcioneve ka qenë gjithmonë aktuale në këtë ministri qysh nga formimi i saj si Ministri e Bujqësisë në Kosovën e pasluftës. Kur Naimi shkruante për "Bagëti e Bujqësi", ai kishte harruar ta plotësonte titullin e veprës së tij në "Bagëti, Bujqësi dhe Sallamadi". Aty ndër vitesh u keqpërdorën subvjedhcionet për traktorë, për lopë e për gjedhe, për farë e për pleh, për qumësht e për hektarë të tokës së mbjellë. Ky buxhet i subvjedhcioneve çdo vit ka shënuar rritje. Në vitin e fundit ai ka arritur shumën prej 50 milionë eurove

Nuk e di a është duke ndodhur vetëm me mua, por me gjithë ditët thuajse identike në këtë kohë pandemie dhe karantine, këta dy muajt e parë të vitit 2021 fluturuan para syve.

Kabllogramet diplomatike nuk pushuan së arrituri me përmbajtje diplomatike nga më të ndryshmet.